Điều khoản sử dụng - Miễn trừ trách nhiệm

1. Review công ty là website để người dùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm làm việc ở các công ty IT/Media/Creative

2. Toàn bộ thông tin đăng tải trên reviewcongty.com là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên reviewcongty.com chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

3. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung đăng tải bởi người dùng.