Young Retailers (2)

Outsource 11-50
22 Hồ Giám, Hà Nội

ẩn danh (SẤ)  

Nhìn chung là nơi học tập rất tốt, kiến thức của anh sếp rất cao. Nhưng hãy cẩn thận sếp nữ, bạn mà phận long là bạn sẽ được những "thế lực ngầm" chăm sóc hộ chị ấy :))

dev (q)  

Bên này leader nói hay lắm, chơi cổ phiếu...đi xem bói để biết có nên đồng ý chơi cùng ko vì sợ mất lòng sếp :))