Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

dev (dev quèn)  

làm ở đây rèn luyện cho bạn nhiều kĩ năng. đặc biệt là kiên nhẫn, chịu đựng không đc mắng sếp, không được chửi sếp, không được cằn nhằn sếp( ông iT director đó). Project thì rối nùi, vô đây làm toàn phải fix mấy cái bug của mấy ông code trước thôi. Task thì asign không có time để thở đâu. Tóm lại mình thấy làm ở đây không có tương lai cho lắm.