Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Đây là một nhân viên vui  

Công ty có văn hóa đang xây dựng, mà hơi lạc hậu so với mặc bằng chung. Sếp bên IT ôm đồm nhiều việc lắm, không biết ôm làm gì mà quản lý tệ. Một ít sếp có kiến thức xã hội tệ hại. Bên IT là được bơi như cá vàng vì mấy cái Client's Request được accept bởi "nhan sắc". Hay bị đánh giá thái độ lắm, mà đánh giá thái độ theo cái nhìn chủ quan của sếp mới ghê. Mà phải nói thẳng là đồng phục rất xấu và quê mùa.