Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Bạn nào làm ở đây đừng vào nha. Cảnh báo!!!! Vào đây không như là mơ đâu. Ban đầu phỏng vấn hứa hẹn nhiều lắm, vào làm được tháng đầu thì còn quan tâm. Tháng sau nếu bạn không biết nịnh bợ đít sếp thì xác định không có tương lai luôn nha. Bị chèn ép, áp lực đủ điều. Cái này mới vui nè, đồng nghiệp ban đầu thân thiện với bạn lắm sang tháng thì auto như trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng vậy đó. Thế nên mình khuyên chân thành bạn nào vào đây làm thì xác định phải biết cách nịnh giỏi mới tồn tại lâu được nha!