Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Mèo Méo (Đi phỏng vấn thôi)  

Hên vãi các bác ạ, bữa đi phỏng vấn bên này nói chung ok hết này nọ nói prj mới sao sao xong em sẽ được này được kia, phỏng vấn cũng vui vẻ còn hẹn mình lịch đi làm, cái mình nói lương xong mặt biến sắc xong kêu về chờ mai nhận thư báo rớt 🤣🤣

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like