Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty không có lương 13. Lươn lẹo, nghỉ phép quy định 1 lần/tháng, công việc thì kiểu thích ai thì quăng cho người đó làm, ghét cũng bị dính luôn. Không có định hướng rõ ràng cho công ty nhưng miệng vẫn luôn nói công ty YouMed là nhất, nhiều bác sĩ tin dùng này nọ v.v.... Ai vào đây nhớ chú ý né ra nha vì mang danh công ty Startup nhưng cách thức làm việc không đúng đắn à mọi người.