Youmed Vietnam (14)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Dev (Dev)  

Chào mọi người, có ai đã từng làm việc ở đây cho em ít review lương, môi trường làm việc, phỏng vấn

Mới được phỏng vấn đã   Một năm trước

Mình cũng mới phỏng vấn tại đây. Cùng câu hỏi với bạn.

1 MKT As cho hay đã   7 tháng trước

Làm gì làm, né chỗ này ra.