YODY Fashion (13)

Sản phẩm 151-300
5 Hồng Quang, Thành Phố Hải Dương

Ẩn danh  

VĂn phòng trang trí đẹp , hòa đồng vui vẻ, phòng gọn gàng
hợp ý với tôi , vui vẻ khi được phục vụ cho công ty

giảm nhưng việc gây áp lực, nên thoải mái khi cuối tuần

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Cho em hỏi mức lương ở đây thì tính như nào vậy ạ?