Yakson Beauty (16)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

né ngay (sales quèn)  

mình làm đc gần 1 tháng xin nghỉ mà bọn hr nó lật mặt nói làm đủ 1 tháng mới có lương, nhưng k nói j trong pv, nghĩ mà cay

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like