Yakson Beauty (16)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Ẩn danh  

Tổng thể chung là lương thấp đéo có chế độ gì luôn. thưởng tết còn nợ. Ép ép vì cùng tập đoàn của Shark Thủy

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Thật sự luôn, lương siêu bèo, thưởng tết ko có còn giam lương

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like