WorldQuant (2)

Sản phẩm 501-1000
Ha Noi, Ho Chi Minh

sys  

có bro nào đang làm ở đây cho xin ít kinh nghiệm phỏng vấn sys ở đây có mấy vòng và cụ thể ra sao được không, xin cãm ơn

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bạn hỏi headhunter là biết mà

Ẩn danh  

Phỏng vấn đợi lâu chưa thấy có kết quả

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Đợi lâu khả năng cao là rớt rồi bạn.

system đã   3 tháng trước

không phải hồi gì à thiếu chuyên nghiệp qua!

Ẩn danh đã   2 tháng trước

nếu qua headhunter thì là do headhunter nha bạn :)