Wizeline (9)

Sản phẩm 151-300
Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám District 10 Ho Chi Minh

faker (faker)  

Nghe bảo mới có biến đuổi 1 số nhân viên, thấy lên glassdoor review quá trời. Ai cho chút ý kiến thử?