Wizeline (9)

Sản phẩm 151-300
Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám District 10 Ho Chi Minh

Người qua đường (Ngoài cổng)  

Từng phỏng vấn cty này lúc quy mô còn nhỏ (2017), pass vòng HR xong rồi nhưng có vẻ tech stack ko phù hợp nên ko có process tiếp.
Cũng từng đi meetup ở cty này chủ đề devops gì đó của một bạn Devops Engineer với background là tester trình bày (bạn này người Mễ tây cơ) và cảm giác phí thời gian vì bài presentation của bạn đó như loz (ko biết có phải dạng làm cho có mục đích tạo event để pr công ty hay bạn đó dở thật)
Cũng từng đi meetup grokking cũng tưng gặp một số engineer người Việt ở đây khá giỏi (giỏi hơn mình :v)