Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Dev nhà vườn (Dev già)  

Dịch nhưng tình hình công ty vẫn đảm bảo
Bé Hr nhiệt tình và quan tâm ứng viên vãi - chăm kĩ mà bị cái xinh nên... =]]
Thấy tuyển nhiều mà có 1 người đi hunt
Dự án chạy đều mà còn thêm mới, làm sml
Cty có thêm bonus hoặc chịu chi chắc sẽ khích lệ ae hơn.
Công ty đang cải cách và có xu hướng ptr khá hơn lúc trước (chắc vậy)