Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Đi Ngang Qua (Dev)  

công ty đang nát dần vì bộ phận nhân sự được quản lí bởi người không có chuyên môn. sếp trên cùng chắc cũng biết mà không mấy quan tâm, vì tiền outsource cứ về đều đều là được

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like