Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Dột nát từ trên xuống dưới (Người trong cuộc hiểu chuyện trong kẹt)  

Dự án ít, PM là tay mơ mới ra trường giỏi tọc mạch nên sếp cho làm chim cú, chuyện gì cũng để ý rồi méc xếp. Hốt tất cả các thể loại dự án không cần biết ngon dở, anh em dev OT chết cdm mà lương bèo bọt , năm nay k tăng còn kiếm chuyện hạ PA để sa thải bớt , Besssst công ty.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

DEV đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like