Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Thấy công ty này đang phất lên hơn so với trước đó 2 năm mặc dù 2 năm nay toàn dịch. Liệu mất còm này có phải muốn đào mỏ không mà hơi hơi sai sự thật