Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Dịch này bên công ty người ta không chỉ không giảm lương còn mới tăng giữa năm nữa đó mấy ba ơi

Bác chỉ đc cái nói đúng đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like