Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Dev (Dev quèn)  

PM không biết gì ngoài thứ cần báo cáo cho sếp và khách hàng, dev chết hay sống thì kệ. Vừa vào cty nghe câu "Anh không cần biết!!, cho a cái ngày giờ" là quyết định ra đi ngay và luôn.

Dev đã   10 tháng trước

Bác nói chí phải,
Tui cũng vậy và ở đây dc 1 tuần rồi leave nhé

Dev đã   10 tháng trước

sao tao ở đây mấy năm rồi k thấy ta. có khi nào do ăn ở :))

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike - làm dev nhận tasks đéo cho dc ETA thì đi làm làm gì. PM ko manage scope, timeline ko lẽ muốn phải vô giải quyết technical phụ chú.