VUS (43)

Sản phẩm 301-500
189 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Gv tại vus (Gv)  

Mình làm tại vus từ TA lên Gv. Rớt lên rớt xuống nhiều lần mới được apply lên vị trí gv. Môi trường rất chuyên nghiệp, công việc phân chia rõ ràng. Csvc tốt. Nói chung 10 sao