VUS (43)

Sản phẩm 301-500
189 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Mai Ngọc (ASA)  

Lương ổn, đúng với thị trường chung. Dù có dịch đi nữa vẫn trả lương rất đúng hạn. Nơi đáng tin cậy để gắn bó lâu dài