VTVcab (2)

Sản phẩm 1-50
844 La Thành Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)  

Công ty to nhưng làm việc kém chuyên nghiệp , chậm chạp. Nợ tiền lương 4 tháng không trả , khuyên anh em đừng có chui đầu vào đây !

Ẩn danh đã   14 ngày trước

nhân viên thuộc team làm đề án cho công ty nhưng chưa hoàn thành công việc

Ẩn danh  

Phúc lợi tốt và chế độ hợp lý, có thể ý kiến với sếp

Lương thấp, và môi trường chưa thực sự năng động, cần cải thiện thêm