VTVcab (2)

Sản phẩm 1-50
844 La Thành Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)  

Công ty to nhưng làm việc kém chuyên nghiệp , chậm chạp. Nợ tiền lương 4 tháng không trả , khuyên anh em đừng có chui đầu vào đây !

Ẩn danh  

Phúc lợi tốt và chế độ hợp lý, có thể ý kiến với sếp

Lương thấp, và môi trường chưa thực sự năng động, cần cải thiện thêm