VSOURCE (74)

Sản phẩm 151-300
Quang Trung District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Lúc thiếu người thì kêu OT, hỗ trợ công ty. OT xong thì trả thiếu tiền, kêu trình bằng chứng OT, xác nhận của manager các kiểu trong khi chính manager phân công, lên lịch OT hài vãi. Giờ không ai OT nữa thì tăng size, tăng quota, bắt làm nhiều hơn. Chơi vậy ai chơi, chơi vậy chơi với ai hả?

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

đi ăn nhậu karaoke đàn đúm các kiểu rồi chụp hình post slack đồ ha. Tiền OT mồ hôi nước mắt người ta làm ra k muốn trả. làm khó dễ các kiểu. đồ MẤT DẠY

Bức Xúc đã   8 tháng trước

Làm OT ngày nào có report đầy đủ ngày đó đàng hoàng, ai dám làm thiếu cái gì mà trả tiền ko trả đủ cho nhân viên, còn kéo dài thời gian trả nhiều lần, mục đích để làm gì vậy vsource ?