VSOURCE (74)

Sản phẩm 151-300
Quang Trung District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Ui ông già đó vào tưởng đâu có gì mới hơn ai ngờ ổng đúng già lạc hậu hết sức toàn ngồi tren mà cái gì cũng biết hết; Ngon làm thử 1 ngày làm source đi rồi cảm nhận

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like