VSOURCE (74)

Sản phẩm 151-300
Quang Trung District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Sourcer)  

Công ty có một người quản lý nhìn bề ngoài rất hiền và thân thiện, nhưng thực chất là con người 2 mặt, tráo trở, ăn nói 2 lời, xem sourcer như một đàn cừu non thỏa sức bắt nạt và đùa cợt. Đúng là người xưa nói không sai, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong

Truthly đã   8 tháng trước

Maybe Đắc Nhân Tâm Book taught him. ^_^.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

Có truyền thống từ thời Luân Dương, Hiển Thần tăng rồi :))