VNP Group - Vatgia.com (4)

Sản phẩm 51-150
51 Lê Đại Hành Ha Noi

cô cô cầm ô đạp xích lô mặc áo may ô (gầm bàn)  

Sếp bảo thủ, đừng chết dẫm ở đấy. Hết!

Ẩn danh  

vào để học hỏi phát triển thì ok lắm
lương thấp
môi trường trẻ năng động

long (dev)  

Gõ vào cho đủ 10 chữ, chứ cũng không biết bình luận gì

Ẩn danh  

học hỏi được nhiều thứ, nhiều dự án mới cho mình thử sức
tùy theo dự án nhưng thường ít OT tùy theo dự án nhưng thường ít OT

lương không cao, lộ trình tăng lương chưa rõ ràng lương không cao, lộ trình tăng lương chưa rõ ràng