VNG Corporation (232)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Ẩn danh (dev pro)  

layoff um xùm mà thấy còn tuyển trên itviec kìa. team accounting là team nào đây.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Layoff để tuyển intern hay junior vào trả lương thấp, cũng có thể là nói với người ở lại là em ráng kiêm việc của mấy đứa bị layoff đi chờ chị tuyển người vào phụ, chờ tới tết Công Go nha.