VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Ẩn danh (ngày 8 tiếng đi vệ sinh 2 tiếng)  

Hóng layoff tuần này

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Tuần này VNG layoff 30% bộ phận marketing và truyền thông.