VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Ẩn danh (BA)  

Layoff là cắt account và thu xếp đồ đạc đi cái bụp đó. Tất cả backup thông tin quan trọng về đi nha, email, file code, payslip.....

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like