VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Hóng layoff  

Nghe bác nào nói tuần này layoff 30%, ko biết có thật ko? Và cty đã tiến hành layoff chưa? Nghe hoang mang vãi