VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

dev (Dev)  

nghe đồn cty chuẩn bị layoff 30% phải ko nhỉ

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like