VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Coder kiếm cơm như bạn  

Các bạn có biết công ty Bosch BGSV cùng ngành với các bạn ko. Đó là một công ty vô cùng súc sinh và xấu xa.
Bosch BGSV chà đạp nhân viên

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   15 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!