VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Ẩn danh (nhan vien)  

Mấy đứa bức xúc cty toàn những thành phần bất hảo, năng lực thì không có, ảo tưởng sức mạnh. Anh em đọc và xem là những đứa nào, sau đó chờ bọn nó đến cty mới, rồi tìm đến cty mới đó review về bọn nó là bọn chuyên đi bêu xấu công ty, Xem có công ty nào dám nhận mấy đứa thiểu não vậy không.

Gái ngoan đã   4 tháng trước

Dọa hay nhể . Tao tưởng chúng mày chỉ giỏi mỗi bắt nạt nhân viên, trình độ thì không biết 1 tí gì con ếch phải lạy bằng cụ. Thế mà cũng biết dình đứa nào với đứa nào à? Tưởng tài giỏi lắm cơ.

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Gái ngoan đã   4 tháng trước

Dọa hay nhể tao tưởng chúng mày chỉ giỏi mỗi bắt nạt trình độ thì không biết 1 tí gì con ếch phải lạy bằng cụ. Tưởng tài giỏi thế nào .

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Chuẩn mẹ luôn yêu công ty cực kì