VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường chuyên nghiệp, tốt cho các bạn sinh viên hoặc chưa có kinh nghiệm nhiều cần chỗ học hỏi. Tuy nhiên là chỗ làm quá xa nhà mình (mình ở quận 6 trong khi VNG thì quận 7) nên mình phải chuyển cv sau khi cty dời sang chỗ mới. Hơi tiếc.

ủa kì đã   4 tháng trước

quận 6 cách quận 7 có 1 chứ mấy, sao lại xa được bạn, lạ kì