VNEXT SOFTWARE (11)

Outsource 301-500
Ha Noi, Da Nang

Ẩn danh (Dev quèn)  

Hôm nọ có review của bác nào nói dev mang sourcecode ra ngoài công ty. Chuyện là thế nào nhỉ?