VNEXT SOFTWARE (11)

Outsource 301-500
Ha Noi, Da Nang

Ẩn Danh (ẩn danh php)  

Cty có em Xuân Hương Tester Ngọt nước phết

Ẩn danh đã   Một năm trước

xin FB coi

Ẩn danh đã   Một năm trước

xin fb cai xem hinh

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   10 tháng trước

*** này giùm! không liên quan đến vấn đề môi trường lao động

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   7 tháng trước

*** này giùm!

No name đã đề nghị xóa ❌   6 tháng trước

*** này giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   5 tháng trước

*** này giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   4 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!