VNEXT SOFTWARE (14)

Outsource 301-500
Ha Noi, Da Nang

Đức  

Công ty nhỏ thì bạn phải chấp nhận thái độ không được chuyên nghiệp lắm rồi bạn, nhưng nghe bảo đâu lương lậu cũng ổn. Ăn nhậu đều mồm.