VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Đứa em họ Hứa (Nhân viên )  

Gửi các anh chị.
Giờ đây thì ai nghỉ thì cũng báo nghỉ rồi.

Phần chia lương kinh doanh năm 2020 - một năm doanh thu đỉnh- các anh chị cũng nên trả sớm cho nhân viên.

Covid mùa 4 đến rồi, chúng em cần tiền để trang trải thiết yếu cho gia đình. Đề phòng bùng dịch.
Tiền trong túi anh chị chẳng có ý nghĩa nhiều nhưng với chúng em thì là cả một bầu trời hy vọng.

Kính anh chị.