VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Ẩn danh  

Phỏng vấn không tôn trọng ứng viên, pv 1 vị trí thì vào hỏi 1 nẻo.
CTO quá cổ hủ và lạc hậu.
Nên né, vào lại hối hận.