VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

thử việc  

từ lúc pv đến lúc nhận việc mất hết 1 tháng (((, chờ đợi quá lâu