VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Nhân viên (Khác)  

HR lởm thật sự. Can thiệp cả vào chuyện band lương của nhân viên.

ẩn danh ạ đã   4 tháng trước

bạn biết ở vnd ngày mấy nhận lương k ạ