VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Láo Toét (Dev quèn)  

Môi trường ổn cho người mới ra trường, công nghệ ổn, không cũ rích như ngân hàng, lương ổn ~15 tháng lương => cái này đúng nha, thằng nào bảo không đúng là những thằng nhận lương tháng 7 xong quắp đuôi ra đi.

ẩn danh nhé đã   4 tháng trước

cho mình hỏi ở VND ngày mấy nhận lương á bạn?