VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Ẩn danh  

Thối nát từ lãnh đạo đến HR, đồng lương chết đói cho nhân viên quèn.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Láo Toét đã   7 tháng trước

cái này đúng, cần thay đổi rất nhiều phía HR.