VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Oh yeah (Dev quèn)  

Công ty thì của chị MH, khối công nghệ thì sắp của chị MH#.
Việc gì cũng MH# phải biết, phải tham vấn quyết định của MH#.


Mấy ông techines già cứ mải mê đấu đá, dìm nén các em của mình cho nhiều vào để chúng nó bỏ đi hết, giờ đến quyền tự quyết còn không có. Công sức gây dựng bao năm sắp sửa hai tay dâng cho #.

Láo Toét đã   7 tháng trước

sân si vc, MH# cực oke nha một trong những lãnh đạo tuyệt vời nhất t từng thấy, không có gì phải chê, t hiếm thấy ai nhảy việc từ team của MH#, nhìn team họ mà thèm => các sếp khác nên học tập và ngừng gen tỵ

Láo Toét đã   7 tháng trước

Xàm, Tech già còn mấy ai mà đấu đá, giờ là lớp trẻ rồi. Mà lớp trẻ thì non exp mấy việc liên quan đến tiền bạc mà để lỗi toé loe thì ai chịu ???

Oh yeah đã   4 tháng trước

@lao toét : chị MH# giỏi thật.
Ai cũng công nhận điều ấy.
Nhưng nhắn chị gái chút: "cái gì cũng có điểm dừng thôi. Đừng cố xây dựng ngôi nhà thứ hai ở cty bằng cách dìm người V** xuống để kéo người iV** lên."
Cứ thật tâm, hỉ xả, xả ly, cái gì nó đến rồi cũng sẽ đến.
Đừng ép hổ nhảy tường. Từng đấy người ra đi là đủ rồi.
Hãy nghĩ đến lúc các em mình, người thân, hay chính bản thân mình bị dồn ép, bị so sánh, bị áp đặt thì sẽ như thế nào.