VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Ẩn danh  

Lương như cái cục cứt, làm việc gì gặp mấy thằng quản lý như cục shit, bố đời,