VNDIRECT (62)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Không định danh (Dưới một người - Trên ngàn người)  

Công ty có nhiều điều thú vị nhất mà tôi từng được cống hiến và phụng sự.

Chủ tịch thì như Mẹ Thiên Hạ luôn muốn tốt cho nhân viên như đàn con thơ, nên luôn tẩy não bằng những khóa học Chánh Niệm, Chánh Kiến... Được dạy bởi những người bạn đồng tu, đồng đạo với ngôn ngữ và suy nghĩ như người trời.

Các sếp thì nhiều hơn nhân viên, chức thì to - não thì nhỏ, lương thì nhiều - làm thì ít, nịnh thì giỏi - việc thì dở.

Những người lãnh đạo giỏi, có tầm lẫn có tâm, có lòng lẫn có chí đều đã nghỉ dần, giờ còn được mấy người thật sự "làm việc vì công ty"?

Nhân sự thì không làm việc đúng chức năng nhiệm vụ, suốt ngày đi soi mói lỗi lầm, sơ hở ra thì đi tâu vượt cấp lập công.

Người đã cũ đã   Một năm trước

Đáng tiếc cho 1 môi trường từng là nơi tôi yêu thích. Văn hoá phẳng và nice bay màu hết rồi. 😂 Xây vất bao nhiêu năm đc hệ thống ngon lành thì giờ tự tay đập nát cho cuộc sống có thăng trầm đây mà 😅

Buồn bay màu đã   Một năm trước

Những người đã cũ, sắp cũ đều tiếc cho 1 VN***RECT đã từng rất tôn trọng ý kiến nhân viên, đã từng lấy nhân viên làm gốc, lắng nghe mọi người để đưa ra quyết định hợp tình và hợp lý nhất...nay chỉ còn trên áp xuống dưới, không chịu thì đi.

Người đã bay màu đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Người bí ă đã   Một năm trước

NS là 1 con chùm nhiều chuyện, luôn đi đâm chọt người khác . Luôn bị mọi ng ghét.

Like like like đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like, chẳng đâu như nơi đây!

Vnd qq đã   Một năm trước

Bác nói không chệch đi đâu được 😂

Ẩn danh đã   Một năm trước

Chuẩn không cần chỉnh. Chủ tịch ưu drama nên ai tạo được drama và cắn nhau với người khác là được ân sủng

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like