Vinafco (2)

Sản phẩm 151-300
Ho Chi Minh

LONG (Manager)  

Công ty đồng nghiệp thân thiện nhất mà mình từng gặp đặc biệt là đội kế toán.

Ẩn danh  

Môi trường thân thiện, đồng nghiệp giỏi, nhiều cơ hội để học hỏi

Khi có dự án thì OT hơi nhiều, worklife balance không được tốt
Công ty niều đối với team dev, có phụ cấp ăn tối khi OT