VietSun - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Việt (24)

Sản phẩm 51-150
Lô III,CN1 KHU CÔNG NGIỆP TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ.TP HCM

Ẩn danh  

Công ty bốc lột có tiếng. Khiếp lắm. Nhìn cty đẹo vậy thôi. Ngược đãi còn hơn cty TQ. Chính sách ngột ngạt. Môi trường làm việc ngột gạt. Tăng ca nhiều ko tính tiên tăng ca.