VietSun - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Việt (24)

Sản phẩm 51-150
Lô III,CN1 KHU CÔNG NGIỆP TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ.TP HCM

Ẩn danh  

HR ở đây nịnh bợ sếp giữ lắm. Ban hành chknhs sách tào lao. Thử việc 2 lần 1 người. Còn tăng lương ở đây phải qua nhiều cửa lắm. Mỗi năm tăng đc 200_500 k. Mà đánh giá bạn từ cách đi, đứng, ăn nói, và khối lượng công việc...
Nhân sự thay đổi xoành xoạch.